Podpora obchodu – akvizice, cross-sell, up-sell a retence

Chcete oslovit a získávat nové zákazníky?
Chcete z Vašich stávajících zákazníků mít více?
Chcete, aby Vás Vaši zákazníci neopouštěli?

Vytvoříme Vám optimalizované segmenty, které odhalí, kde a jak efektivně najít a oslovit nového potenciálního zákazníka. Definujeme pro ně nejúčinnější motivaci a oslovíme je tou nejvhodnější formou. To nám garantuje vyšší úspěšnost prodejů oproti stávající komunikaci.

Dokážeme být nápomocní při odhalování rizika odchodu zákazníků a podporovat Vaši prevenci. Odcházejícího zákazníka dokážeme oslovit s nabídkou, která má největší šanci na jeho záchranu.