Optimalizácia obchodnej a distribučnej siete

Chcete vedieť, kde otvoriť novú pobočku?
Chcete vedieť, či ste na správnom mieste?
Chcete vedieť, kde má pobočku Vaša konkurencia?

Zmapujeme štruktúru distribučnej siete a určíme parametre – typy a profily cieľových skupín, spádové oblasti a dojazdové vzdialenosti. Pomocou geomarketingových nástrojov Vám vytvoríme optimalizovanú sieť, do ktorej zohľadníme tiež potenciál regiónu doplnený o maximum dát, dôležitých pre Vás biznis.